Hasła do definicji:

pot. upaćkać, zapaćkać, upaprać

HasłoOkreślenie hasła
utaplaćpot. upaćkać, zapaćkać, upaprać
upaćkaćpot. zapaćkać, ubabrać, upaprać
uszargaćpot. upaćkać, zapaćkać, ubabrać
zaszargaćpot. upaćkać, zapaćkać, ubabrać
zapaćkaćpot. upaćkać, ubabrać, upaprać
wymazaćupaćkać, zapaćkać
wysmolićupaćkać, zapaćkać
wyświnićupaćkać, zapaćkać
zababraćzabrudzić, upaćkać, zapaćkać
ufajdaćzapaprać, upaćkać, zapaćkać
wyplamićzapaprać, upaćkać, zapaćkać
wysmarowaćzapaprać, upaćkać, zapaćkać
zasmolićupaćkać, zapaćkać, uwalać
zaświnićupaćkać, zapaćkać, uwalać
pozanosićnp. podłogi: upaćkać, zapaćkać