Hasła do definicji:

pot. upaćkać, zapaćkać, ubabrać

HasłoOkreślenie hasła
uszargaćpot. upaćkać, zapaćkać, ubabrać
zaszargaćpot. upaćkać, zapaćkać, ubabrać
upaćkaćpot. zapaćkać, ubabrać, upaprać
utaplaćpot. upaćkać, zapaćkać, upaprać
zapaćkaćpot. upaćkać, ubabrać, upaprać
poplamićzapaćkać, ubabrać, zababrać
zaplamićzapaćkać, ubabrać, zababrać