Hasła do definicji:

pot. tłum, gromada, zbiorowisko

HasłoOkreślenie hasła
zbiegowiskopot. tłum, gromada, zbiorowisko
ludzbiorowisko ludzkie, tłum, ludzie
tłumtłumek, gromada, zbiorowisko
zgromadzeniezbiorowisko, skupisko, gromada
zbieraninalekcew. zbiór, gromada, zbiorowisko
ciżbatłum, gromada
RZESZAtłum, gromada
rzeszatłum, gromada, fala
mrowietłum, gromada, legion
masatłum, gromada, sfora
tłuszczatłum, gromada niekulturalnych ludzi
mrowiskoprzen. tłum, gromada, skupisko
ławazwarty szereg, masa, zwarta gromada, tłum
kupaosób: grupa, gromada, tłum, rzesza, zgraja, chmara, sfora