Hasła do definicji:

pot. tłum, gromada, zbiorowisko

HasłoOkreślenie hasła
zbiegowiskopot. tłum, gromada, zbiorowisko
ludzbiorowisko ludzkie, tłum, ludzie
tłumtłumek, gromada, zbiorowisko
zgromadzeniezbiorowisko, skupisko, gromada
zbieraninalekcew. zbiór, gromada, zbiorowisko
RZESZAtłum, gromada
ciżbatłum, gromada
mrowietłum, gromada, legion
masatłum, gromada, sfora
rzeszatłum, gromada, fala
mrowiskoprzen. tłum, gromada, skupisko
tłuszczatłum, gromada niekulturalnych ludzi
ławazwarty szereg, masa, zwarta gromada, tłum
kupaosób: grupa, gromada, tłum, rzesza, zgraja, chmara, sfora