Hasła do definicji:

pot. rozbić, porozbijać, rozłupać

HasłoOkreślenie hasła
ułupaćpot. rozbić, porozbijać, rozłupać
skruszyćporozbijać, połupać, rozłupać
poznosićrozbić, porozbijać
rozpirzyćrozbić, porozbijać
porozwalaćrozwalić, porozbijać, rozbić
rozpieprzyćrozbić, porozbijać, rozwalić
wyłamaćpowyłamywać, rozbić, porozbijać
zgruchotaćpozałamywać, porozbijać, rozbić
rozkućodkuć, rozbić, porozbijać
zdruzgotaćporozbijać, rozbić, podruzgotać
wytłucwybić, rozbić, porozbijać
natłucwytłuc, rozbić, porozbijać
zawalićporozbijać, rozbić, pozawalać
rozłupaćrozbić, porozbijać, rozdzielić
roztłucrozbić, porozbijać, narozbijać
stłucwytłuc, rozbić, porozbijać
rozprućnp. sejf rozbić, porozbijać
wybićnp. szybę: stłuc, rozbić, porozbijać
powywalaćnp. drzwi: rozbić, porozbijać, rozwalić
zbićnp. szybę porozbijać, rozbić, podruzgotać