Hasła do definicji:

pot. przesadzić z czymś

HasłoOkreślenie hasła
przeszarżowaćpot. przesadzić z czymś
przeginaćpot. przesadzić w czymś
lewuspot.człowiek nieumiejący poradzić sobie z czymś
pokrewieństwopot. bliski związek z kimś, z czymś
przeholowaćprzesadzić w czymś
przeholowywaćprzesadzić w czymś