Hasła do definicji:

pot. potop, strumień, rzeka

HasłoOkreślenie hasła
nalotpot. potop, strumień, rzeka
najazdw przenośni, tłumne przybycie: potop, strumień, rzeka
inwazjaw przenośni, tłumne przybycie: fala, potop, strumień, rzeka
natłokpotop, zalew, rzeka
ulewapotok, strumień, rzeka
ciekrzeka lub strumień
CetenkaCetynka, (rzeka strumień leśny). prawy dopływ Pilicy, wypływa z lasów Nadleśnictwa Opoczno
CetynkaCetenka, (rzeka strumień leśny). prawy dopływ Pilicy, wypływa z lasów Nadleśnictwa Opoczno