Hasła do definicji:

pot. okłamać, ołgać, zwieść

HasłoOkreślenie hasła
wykiwaćpot. okłamać, ołgać, zwieść
okantowaćpot. oszukać, okłamać, ołgać
wykołowaćpot. oszukać, okłamać, ołgać
ocyganićpot. oszukać, okłamać, ołgać
wyrolowaćokłamać, ołgać, oszachrować
wykantowaćoszukać, okłamać, ołgać
nabujaćwykołować, okłamać, ołgać
ponacinaćoszukać, okłamać, ołgać
obełgaćoszukać, okłamać, ołgać
wymanewrowaćprzen. oszukać, okłamać, ołgać