Hasła do definicji:

pot. nataskać, nataszczyć, nawlec

HasłoOkreślenie hasła
naprzynosićpot. nataskać, nataszczyć, nawlec
nanieśćpoznosić, nataskać, nataszczyć, nawlec
naściągaćnataszczyć, nawlec
uzbieraćnataszczyć, nadźwigać, nawlec
nanosićnataszczyć, nawlec, nagromadzić
znieśćnataskać, nataszczyć, nadźwigać
nadźwigaćprzydźwigać, nataszczyć, nataskać
przydźwigaćnataszczyć, nataskać, przytaszczyć
pościągaćnataszczyć, nataskać, naprzynosić
poznosićnataszczyć, nataskać, przytaszczyć
przynieśćnataszczyć, nataskać, przytaszczyć
przytachaćnataszczyć, nataskać, poznosić