Hasła do definicji:

pot. nataskać, nataszczyć, nawlec

HasłoOkreślenie hasła
naprzynosićpot. nataskać, nataszczyć, nawlec
nanieśćpoznosić , nataskać , nataszczyć , nawlec
naściągaćnataszczyć, nawlec
uzbieraćnataszczyć, nadźwigać, nawlec
nanosićnataszczyć, nawlec, nagromadzić
znieśćnataskać, nataszczyć, nadźwigać
przytachaćnataszczyć , nataskać , poznosić
nadźwigaćprzydźwigać, nataszczyć, nataskać
przydźwigaćnataszczyć, nataskać, przytaszczyć
poznosićnataszczyć, nataskać, przytaszczyć
pościągaćnataszczyć, nataskać, naprzynosić
przynieśćnataszczyć, nataskać, przytaszczyć