Hasła do definicji:

potężnieć, rozrastać się, zwiększać się, powiększać się

HasłoOkreślenie hasła
ogromniećpotężnieć, rozrastać się, zwiększać się, powiększać się
olbrzymiećrozrastać się, zwiększać się, powiększać się
przybywaćzwiększać się, powiększać się, rozrastać się
urastaćpotężnieć, rozrastać się, powiększać się
intensywniećożywiać się, zwiększać się, powiększać się
wzrastaćpodnosić się, powiększać się, zwiększać się
narastaćnasilać się, zwiększać się, powiększać się
rosnąćrozwijać się, zwiększać się, powiększać się
przybieraćo mrozie, potęgować się, powiększać się, zwiększać się
potężniećrozrastać się, zwiększać się
pulchniećpowiększać się, rozrastać się
pęczniećpowiększać się, rozrastać się
przerastaćnabrzękać, rozrastać się, powiększać się
puchnąćrozrastać się, powiększać się, przyrastać, rosnąć
przyrastaćtężeć, powiększać się, zwiększać się
krzepnąćumacniać się, rozwijać się, rozrastać się
intensywniećrozwijać się, szerzyć się, rozrastać się
przybieraćpiętrzyć się, spiętrzać się, rozrastać się
nabrzmiewaćwypuczać się, wybrzuszać się, rozrastać się
wzbieraćprzen. nasilać się, wzmacniać się, rozrastać się
nabrzmiewaćgrubieć, powiększać się, wzdymać się, rozdymać się
wyrastaćnp. o roślinach: rozwijać się, kształtować się, powiększać się