Hasło do krzyżówki:

postawa polityków

HasłoOkreślenie hasła
populizmpostawa polityków
technokratyzmrządy ekspertów i polityków
KORUMPOWANIEprzekupywanie, zwłaszcza polityków, urzędników państwowych
KryszakJerzy, aktor parodiujący znanych polskich polityków
contariniarystokratyczny ród dożów i polityków weneckich
DhragoumisDragumis, rodzina gr. polityków i pisarzy (XIX iXXw)
DragumisDhragoumis, rodzina gr. polityków i pisarzy (XIX iXXw)
gruszkina wierzbie, czyli obiecanki polityków składane podczas kampanii wyborczej
pasywizmkierunek polityczny skupiający polityków prorosyjskich w Polsce w okresie I wojny światowe