Hasła do definicji:

postać kobieca z "Faraona"

HasłoOkreślenie hasła
Sarapostać kobieca z "Faraona"
Sarapostać kobieca z "Biblii" lub z "Faraona
Sarapostać z "Faraona"
Kamapostać z "Faraona"
kaneforamalowidło, relief, rzeźba przedstawiające postać kobiecą z koszem na głowie
orantkaw sztuce starochrześcijańskiej kobieca postać z rękami uniesionymi ku górze
KANEFORAmalowidło, relief, rzeźba przedstawiające postać kobiecą z koszem na głowie.