Hasła do definicji:

posp. zaświnić, oświnić

HasłoOkreślenie hasła
ubrudzićposp. zaświnić, oświnić
zasmolićposp. zaświnić, oświnić
zaplamićposp. zaświnić, oświnić
zabrudzićposp. zaświnić, oświnić
poplamićposp. zaświnić, oświnić
wyplamićposp. zaświnić, oświnić
wytytłaćposp. zaświnić, oświnić
ufajdaćposp. zaświnić, oświnić
wybrudzićposp. zaświnić, oświnić
wypapraćposp. zaświnić, oświnić
zapaskudzićposp. zaświnić, oświnić
zababraćposp. zaświnić, oświnić
zapapraćposp. zaświnić, oświnić
utytłaćposp. zaświnić, oświnić
wymazaćposp. zaświnić, oświnić
ubabraćposp. zaświnić, oświnić
pozanosićposp. zaświnić, oświnić
zapaćkaćposp. zaświnić, oświnić
pobrudzićposp. zaświnić, oświnić
usmarowaćposp. zaświnić, oświnić
upaćkaćposp. zaświnić, oświnić
wysmolićposp. zaświnić, oświnić
pomazaćposp. wyświnić, zaświnić, oświnić