Hasła do definicji:

posp. wypaprać, zafajdać, ufajdać

HasłoOkreślenie hasła
wysmolićposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
zasmolićposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
wyświnićposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
zabrudzićposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
zababraćposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
zaświnićposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
utytłaćposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
wymazaćposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
ubabraćposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
zaplamićposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
zapaćkaćposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
pobrudzićposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
usmarowaćposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
upaćkaćposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
wyplamićposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
zapaskudzićposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
ubrudzićposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
zapapraćposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
poplamićposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
wytytłaćposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
wybrudzićposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
wypapraćposp. zafajdać, ufajdać
zaszargaćposp. zafajdać, ufajdać
utaplaćposp. zafajdać, ufajdać
uszargaćposp. zafajdać, ufajdać
osraćposp. zafajdać, ufajdać
unurzaćposp. zafajdać, ufajdać
wysmarowaćposp. oświnić, zafajdać, ufajdać
upapraćposp. oświnić, zafajdać, ufajdać
ufajdaćposp. wypaprać, zafajdać