Hasła do definicji:

posp. wyświnić, uświnić

HasłoOkreślenie hasła
zababraćposp. wyświnić, uświnić
powalaćposp. wyświnić, uświnić
zabrudzićposp. wyświnić, uświnić
usmarowaćposp. wyświnić, uświnić
zapaćkaćposp. wyświnić, uświnić
upaćkaćposp. wyświnić, uświnić
zawalaćposp. wyświnić, uświnić
zafajdaćposp. wyświnić, uświnić
zasmolićposp. wyświnić, uświnić
wysmolićposp. wyświnić, uświnić
umazaćposp. wyświnić, uświnić
pobrudzićposp. wyświnić, uświnić
wymazaćposp. wyświnić, uświnić
wyplamićposp. wyświnić, uświnić
splamićposp. wyświnić, uświnić
ubabraćposp. wyświnić, uświnić
utytłaćposp. wyświnić, uświnić
uwalaćposp. wyświnić, uświnić
ufajdaćposp. wyświnić, uświnić
poplamićposp. wyświnić, uświnić
wytytłaćposp. wyświnić, uświnić
wybrudzićposp. wyświnić, uświnić
zapaskudzićposp. wyświnić, uświnić
ubrudzićposp. wyświnić, uświnić
zaplamićposp. wyświnić, uświnić
wyświechtaćposp. wyświnić, uświnić
wypapraćposp. wyświnić, uświnić
zapapraćposp. wyświnić, uświnić
zszargaćposp. wypaprać, wyświnić, uświnić
oświnićposp. wyświnić, zaświnić, uświnić
zaświnićposp. wyświnić, uświnić, oświnić
ugnoićposp. wyświnić, uświnić, zaświnić
posmarowaćposp. wyświnić, uświnić, zaświnić
pozanosićposp. wypaprać, wyświnić, uświnić
zasmarowaćposp. wyświnić, uświnić, zaświnić
uszargaćposp. wyświnić, uświnić, oświnić
poszargaćposp. wyświnić, uświnić, oświnić
utaplaćposp. wyświnić, oświnić, uświnić
unurzaćposp. wyświnić, uświnić, zaświnić
zaszargaćposp. wyświnić, zaświnić, uświnić