Hasła do definicji:

posp. wpierniczyć, wpieprzyć

HasłoOkreślenie hasła
wtranżolićposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wpakowaćposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wplątaćposp. wpierniczyć, wpieprzyć
urządzićposp. wpierniczyć, wpieprzyć
zjeśćposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wrobićposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wpuścićposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wpędzićposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wmotaćposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wsadzićposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wtroićposp. wpierniczyć, wpieprzyć
pogrążyćposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wtrząchnąćposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wmieszaćposp. wpierniczyć, wpieprzyć
zawikłaćposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wmanewrowaćposp. wpierniczyć, wpieprzyć
pożrećposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wkopaćposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wsunąćposp. wpierniczyć, wpieprzyć
zeżrećposp. wtroić, wpierniczyć, wpieprzyć
wszamaćposp. wtranżolić, wpierniczyć, wpieprzyć
wrąbaćposp. wtranżolić, wpierniczyć, wpieprzyć
opchnąćposp. wtranżolić, wpierniczyć, wpieprzyć
sprzątnąćposp. wtroić, wpierniczyć, wpieprzyć
opędzlowaćposp. wtrząchnąć, wpierniczyć, wpieprzyć
wdepnąćposp. wpierniczyć się, wpieprzyć się
wpaśćposp. wpierniczyć się, wpieprzyć się