Hasła do definicji:

posp. wpierniczyć, wpieprzyć

HasłoOkreślenie hasła
pogrążyćposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wtrząchnąćposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wpuścićposp. wpierniczyć, wpieprzyć
urządzićposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wpędzićposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wsadzićposp. wpierniczyć, wpieprzyć
zawikłaćposp. wpierniczyć, wpieprzyć
zjeśćposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wtranżolićposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wmieszaćposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wmanewrowaćposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wpakowaćposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wplątaćposp. wpierniczyć, wpieprzyć
opchnąćposp. wtranżolić, wpierniczyć, wpieprzyć
wszamaćposp. wtranżolić, wpierniczyć, wpieprzyć
wdepnąćposp. wpierniczyć się, wpieprzyć się