Hasła do definicji:

posp. uświnić, zaświnić

HasłoOkreślenie hasła
wysmarowaćposp. uświnić, zaświnić
upapraćposp. uświnić, zaświnić
zaszargaćposp. wyświnić, zaświnić, uświnić
unurzaćposp. wyświnić, uświnić, zaświnić
popaćkaćposp. zaświnić
poplamićposp. zaświnić, oświnić
wyplamićposp. zaświnić, oświnić
wytytłaćposp. zaświnić, oświnić
ufajdaćposp. zaświnić, oświnić
wybrudzićposp. zaświnić, oświnić
zapaskudzićposp. zaświnić, oświnić
wypapraćposp. zaświnić, oświnić
zababraćposp. zaświnić, oświnić
zapapraćposp. zaświnić, oświnić
utytłaćposp. zaświnić, oświnić
wymazaćposp. zaświnić, oświnić
ubabraćposp. zaświnić, oświnić
utaplaćposp. zaświnić, wypaprać
pozanosićposp. zaświnić, oświnić
zapaćkaćposp. zaświnić, oświnić
pobrudzićposp. zaświnić, oświnić
usmarowaćposp. zaświnić, oświnić
upaćkaćposp. zaświnić, oświnić
uszargaćposp. zaświnić, wypaprać
wysmolićposp. zaświnić, oświnić
ubrudzićposp. zaświnić, oświnić
zasmolićposp. zaświnić, oświnić
zaplamićposp. zaświnić, oświnić
zabrudzićposp. zaświnić, oświnić
pomazaćposp. wyświnić, zaświnić, oświnić