Hasła do definicji:

posp. rozpirzyć

HasłoOkreślenie hasła
porozwalaćposp. rozpirzyć
rozproszyćposp. rozpirzyć
rozwiaćposp. rozpirzyć
zdemolowaćposp. rozpirzyć
rozpieprzyćposp. rozpirzyć
zdewastowaćposp. rozpirzyć
porozbijaćposp. rozpirzyć
rozrzucićposp. rozpieprzyć, rozpirzyć
roztrzaskaćposp. rozpieprzyć, rozpirzyć
rozwalićposp. rozpieprzyć, rozpirzyć
zrujnowaćposp. rozpieprzyć, rozpirzyć
wysadzićposp. rozpieprzyć, rozpirzyć
znieśćposp. rozpieprzyć, rozpirzyć
rozsadzićposp. rozpieprzyć, rozpirzyć
zgruchotaćposp. rozpieprzyć, rozpirzyć
pogruchotaćposp. rozpieprzyć, rozpirzyć
zburzyćposp. rozpieprzyć, rozpirzyć
zdruzgotaćposp. rozpieprzyć, rozpirzyć
rozbićposp. rozpieprzyć, rozpirzyć
zniszczyćposp. rozpieprzyć, rozpirzyć