Hasła do definicji:

posp. oszwabić, orżnąć, obełgać

HasłoOkreślenie hasła
odrwićposp. oszwabić, orżnąć, obełgać
oszachrowaćposp. oszwabić, orżnąć, obełgać
okłamaćposp. oszwabić, obełgać
oszukaćposp. oszwabić, obełgać
wykantowaćposp. oszwabić, orżnąć
wymanewrowaćposp. oszwabić, orżnąć
podejśćposp. oszwabić, orżnąć
wykolegowaćposp. oszwabić, orżnąć
rąbnąćposp. oszwabić, orżnąć
wykołowaćposp. oszwabić, orżnąć
wykiwaćposp. oszwabić, orżnąć
ocyganićposp. oszwabić, orżnąć
okantowaćposp. oszwabić, orżnąć
wyrolowaćposp. oszwabić, orżnąć
oszkapićposp. oszwabić, orżnąć
okpićposp. oszwabić, orżnąć
kiwnąćpotocznie; podejść , zwieść , oszwabić , orżnąć
nabraćpotocznie: oszwabić , orżnąć , wprowadzić kogoś w błąd
naciąćpotocznie; zwieść , zmylić , uwieść , rąbnąć , oszwabić , orżnąć