Hasła do definicji:

posp. orżnąć

HasłoOkreślenie hasła
ponacinaćposp. orżnąć
oszwabićposp. orżnąć
rozgromićposp. orżnąć
wykantowaćposp. oszwabić, orżnąć
ocyganićposp. oszwabić, orżnąć
okpićposp. oszwabić, orżnąć
okantowaćposp. oszwabić, orżnąć
wykolegowaćposp. oszwabić, orżnąć
oszkapićposp. oszwabić, orżnąć
ograćposp. orżnąć, opitolić
oszachrowaćposp. oszwabić, orżnąć, obełgać