Hasła do definicji:

posp. denny , chałowy , lichy