Hasła do definicji:

poskromić, ujarzmić, okiełznać

HasłoOkreślenie hasła
powściągnąćposkromić, ujarzmić, okiełznać
oswoićposkromić, ujarzmić, okiełznać
zgnieśćposkromić, ujarzmić, okiełznać
powstrzymaćposkromić, ujarzmić, okiełznać
ukrócićposkromić, ujarzmić, okiełznać
obłaskawićujarzmić, okiełznać, okiełzać
poskromićnp. zwierzę udomowić, ujarzmić, okiełznać
zmitygowaćposkromić, okiełznać, spętać
pohamowaćposkromić, okiełznać, spętać
stłamsićskrępować, poskromić, okiełznać
zdusićzgnieść, poskromić, okiełznać
opanowaćposkromić, okiełznąć, stłumić coś
uśpićprzen. skrępować, poskromić, okiełznać
spętaćprzen. okiełznać, poskromić, opanować
wyciszyćprzen. poskromić, okiełznać, spętać
opanowywaćposkromić, okiełznąć, stłumić coś
zastopowaćprzygasić, ujarzmić, poskromić
zgasićujarzmić, skrępować, poskromić
zdławićujarzmić, skrępować, poskromić
stłumićujarzmić, skrępować, poskromić
utemperowaćzgasić, ujarzmić, poskromić
zneutralizowaćprzen. powściągnąć, poskromić, ujarzmić
przystopowaćpot. przygasić, ujarzmić, poskromić
przytemperowaćwpłynąć łagodząco, utemperować, poskromić, ujarzmić