Hasła do definicji:

posiedzenie sejmu

HasłoOkreślenie hasła
OBRADYposiedzenie sejmu
naradaposiedzenie
sesjaposiedzenie
debatanarada, posiedzenie
makamaspotkanie, posiedzenie
audiencjadawn. posiedzenie
ZEBRANIEnarada, posiedzenie
plenumposiedzenie (plenarne)
odprawaposiedzenie, operatywka
KONFERENCJAzebranie, posiedzenie
sesjaposiedzenie, odprawa, konferencja
kapitułaposiedzenie kolegium duchownego
NARADAzebranie, konferencja, posiedzenie
obradynarada, posiedzenie, zgromadzenie
sesjaposiedzenie Rady Miasta
zebranieposiedzenie, sesja, obrady
kolegiumposiedzenie, konferencja, obrady
ROZPRAWApubliczne posiedzenie sądu
konwentykielspotkanie, posiedzenie, sesja
rozprawajawne posiedzenie sądu
zgromadzenieposiedzenie, sesja, obrady
rozprawaposiedzenie z sędzią
konferencyjkanaradka, zebranko, posiedzenie
naradaposiedzenie zarządu firmy
naradaspotkanie, posiedzenie, sesja
konferencjazebranie, posiedzenie, zgromadzenie
zagajenieprzemówienie rozpoczynające obrady, posiedzenie
nasiadówkapot. obrady, spotkanie, posiedzenie
rozprawaposiedzenie, sąd, przewód sądowy
plenumpartyjne posiedzenie w pełnym składzie
rokiposiedzenie sądu w dawnej Polsce
zebranieposiedzenie na którym można zabrać głos
rokistałe posiedzenie sądu poza jego siedzibą
zamykaćnp. posiedzenie: zakończać, kończyć, finalizować, zawieszać