Hasła do definicji:

posłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu

HasłoOkreślenie hasła
wytracićposłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu
wysiecposłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu
utłucposłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu
ubićposłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu
wyciąćposłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu
utrupićposłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu
zamordowaćposłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu
załatwićposłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu
ukatrupićposłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu
wykończyćposłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu
zlikwidowaćposłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu
wytępićposłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu
wybićposłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu
zakatrupićposłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu
zabićposłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu
uśmiercićposłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu
wytłucposłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu
wykosićposłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu
sprzątnąćposłać kogoś do piachu
kropnąćrozwalić, zadać komuś śmierć, położyć kogoś trupem, posłać do piachu