Hasła do definicji:

poruszyć kogoś do żywego, wprawić w osłupienie