Hasła do definicji:

port nad Niemnem

HasłoOkreślenie hasła
Kownoport nad Niemnem
Grodnobiałoruski port nad Niemnem
Kownolitewski port nad Niemnem
przeprawaNAD NIEMNEM
Olitamiasto nad Niemnem
Litwakraj nad Niemnem
Orzeszkowaautorka "Nad Niemnem"
Grodnobiałoruskie miasto nad Niemnem
KOWNOnajwiększe miasto nad Niemnem
OrzelskaJustyna z "Nad Niemnem"
GRODNOmiasto nad Niemnem (na Białorusi)
BohatyrowiczAnzelm, postać z powieści "Nad Niemnem"
DruskienikiDruskininkai, miasto na Litwie, nad Niemnem
AlytusOlita, miasto na Litwie nad Niemnem
Stołpcemiasto w środkowej Białorusi, nad Niemnem
DruskininkaiDruskieniki, miasto na Litwie, nad Niemnem
RóżycTeofil, hrabia z powieści "Nad Niemnem"
SowieckTylża; miasto w Rosji, nad Niemnem
BenedyktKorczyński z powieści Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej
Anzelmz Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej (1888), stryj Jana
Anzelmimię Bohatyrowicza, stryja Jana z "Nad Niemnem" Orzeszkowej
Tylżamiasto w europejskiej części Rosji, nad Niemnem - do 1946
Sowieckmiasto w europejskiej części Rosji, nad Niemnem (do 1946 Tylża)
Wachowicz""Ty jesteś jak zdrowie". Z Mickiewiczem nad Wilią, Niemnem i Świtezią. Ze Słowackim w Krzemieńcu. Z Orzeszkową nad Niemnem"