Hasła do definicji:

port nad Altafjorden

HasłoOkreślenie hasła
Altaport nad Altafjorden
Ustkaport nad Słupią
Apatinport nad Dunajem
Nantesport nad Loarą
Lyonport nad Rodanem
Omskport nad Irtyszem
Kazańport nad Wołgą
Kownoport nad Niemnem
Tczewport nad Leniwką
Twerport nad Wołgą
Tuluzaport nad Garonną
Antwerpiaport nad Skaldą
Liegeport nad Mozą
Igarkaport nad Jenisejem
Halleport nad Soławą
Izmaiłport nad Kilią
Riazańport nad Oką
Samaraport nad Wołgą
Aschaffenburgport nad Menem
Suezport nad kanałem
Irkuckport nad Angarą
Ustkutport nad Leną
Bonnport nad Renem
Dreznoport nad Łabą
Pietrozawodskport nad Onegą
KOSTROMAport nad Wołgą
Asuanport nad Nilem
TWERport nad Wołgą.
Brackport nad Angarą
ANKONAport włoski nad Adriatykiem
Omskduży port nad Irtyszem
Gloucesterport nad rzeką Severn
Kownolitewski port nad Niemnem
Bakuport nad Morzem Kaspijskim
Nangport nad Morzem Południowochińskim
Darłowoport rybacki nad Bałtykiem
HAMBURGduży port nad Łabą
Azowmiasto (port) nad Donem
Irkuckwielki port nad Angarą
Liegebelgijski port nad Mozą