Hasła do definicji:

porozrywać, rozerwać, porozdzierać

HasłoOkreślenie hasła
porwaćporozrywać, rozerwać, porozdzierać
rozszarpaćporozrywać, rozerwać, porozdzierać
rozedrzećpodrzeć, porozdzierać, porozrywać
przerwaćrozedrzeć, porozdzierać, porozrywać
porozrywaćrozerwać, porozdzierać, porwać
przedrzećrozerwać, porozrywać
poprućrozerwać, porozrywać, porwać
rozprućporwać, rozerwać, porozrywać
zszarpaćporwać, rozerwać, porozrywać
podrzećnp. kartkę porwać, rozerwać, porozrywać