Hasła do definicji:

porozkładać, włożyć, powkładać

HasłoOkreślenie hasła
poumieszczaćporozkładać, włożyć, powkładać
pochowaćpowkładać, włożyć, poupychać
przywdziaćwdziać , włożyć , powkładać
wpuścićwłożyć, powkładać, wsadzić
poupychaćpowkładać, włożyć, poutykać
przywdziewaćwdziewać , włożyć , powkładać
wsadzićpowsadzać, włożyć, powkładać
wtłoczyćpowsadzać, włożyć, powkładać
wstawićpowstawiać, włożyć, powkładać
ponapychaćwłożyć, powkładać, nafaszerować
nasunąćwłożyć, powkładać, założyć
wsunąćwłożyć, powkładać, wsadzić
wepchnąćwłożyć, powkładać, nakłaść
powstawiaćwstawić, włożyć, powkładać
wepchaćwłożyć, powkładać, nakłaść
poutykaćwetknąć, powkładać, włożyć
powpychaćwłożyć, powkładać, nakłaść
wetknąćwłożyć, powkładać, upchnąć
daćumieścić , ulokować , włożyć , powkładać , położyć , zamocować
nałożyćnp. koszulę; ubrać , poubierać , włożyć , powkładać , wsunąć , wdziać