Hasła do definicji:

pomylić coś z czymś

HasłoOkreślenie hasła
pomieszaćpomylić coś z czymś
przekoprów łączący coś z czymś
przemieszaćmieszając połączyć coś z czymś
potwierdzaćzgodzić się na coś, z czymś
przeglądaćzaznajomić się z czymś oglądając coś
przejrzećzaznajomić się z czymś oglądając coś
zakończyćzrobić koniec z czymś, darować sobie coś
przestrzegaćoglądać się na coś, liczyć się z czymś
zaakceptowaćoswoić się z czymś, przyjąć coś z rezygnacją
rewanżodwzajemnienie się za coś czymś podobnym lub z nadwiązką
przyczepićprzen. wiązać, łączyć coś z czymś lub z kimś
przyczepiaćprzen. wiązać, łączyć coś z czymś lub z kimś
prześledzićśledząc rozwój, historię czegoś zapoznać się z czymś, zbadać coś
przeciwstawieniektoś lub coś krańcowo różne, sprzeczne z kimś lub czymś
dotyczyćmieć coś wspólnego z czymś (kimś), stosować się do czegoś (kogoś)
legitymizowaćuzasadniać coś czymś
nasmarowaćsmarować coś czymś
oklejaćpokryć coś czymś
okleićpokryć coś czymś
podkładkacoś pod czymś
opieraćuzasadnić coś czymś
oprzećuzasadnić coś czymś
owinąćokręcać coś czymś dookoła
nadmurowaćwymurować coś nad czymś
posłaćrzucić coś, czymś strzelić
podkładaćumieszczać coś pod czymś
obsadzićosadzić coś w czymś
podbudowywaćzbudować coś pod czymś
podłożyćumieszczać coś pod czymś
pokryćzasłaniać, zakryć coś czymś
obsadzićosadzić coś na czymś
nadmurowywaćwymurować coś nad czymś
położyćumieścić coś na czymś
owijaćokręcać coś czymś dookoła
podwiesićzawiesić coś pod czymś
pokrywaćzasłaniać, zakryć coś czymś
przepleśćwijąc przekładać coś czymś
podbudowaćzbudować coś pod czymś
podwieszaćzawiesić coś pod czymś
przeplataćwijąc przekładać coś czymś
posyłaćrzucić coś, czymś strzelić
nasłaćrozesłać coś na czymś
powątpiewaćwątpić w coś, o czymś
przycinaćprzycisnąć, cisnąć coś mocno czymś
pogrążaćzagłębić, zanurzyć coś w czymś
przyciąćprzycisnąć,, cisnąć coś mocno czymś
poddaćpomóc w czymś rozpoczynając coś
obarczyćobładować kogoś lub coś czymś
podsuwaćusuwając umieścić coś pod czymś
przebićprzekłuć coś czymś ostrym, spiczastym