Hasła do definicji:

poirytować, podirytować, zdenerwować

HasłoOkreślenie hasła
rozdrażnićpoirytować, podirytować, zdenerwować
podminowaćzirytować, poirytować, podirytować
rozgniewaćzirytować, poirytować, podirytować
rozjątrzyćzirytować, poirytować, podirytować
rozeźlićzirytować, poirytować, podirytować
zdenerwowaćzirytować, poirytować, podirytować
wzburzyćpodirytować, poirytować, rozdrażnić
zirytowaćpoirytować, podirytować, zezłościć