Hasła do definicji:

podwyższenie się temperatury

HasłoOkreślenie hasła
ociepleniepodwyższenie się temperatury
NAGRZANIEpodwyższenie temperatury np. w mieszkaniu
ZWYŻKAzwiększenie, podwyższenie się czegoś
zwyżkaskok, podwyżka, podwyższenie się
katafalkpodwyższenie, na którym stawia się trumnę w czasie pogrzebu
hipotermiaobniżenie się temperatury ciała
BIAŁKOścina się pod wpływem temperatury
odtajaćrozpuścić się pod wpływem wzrostu temperatury
ZWYŻKAzwiększenie się np. cen, formy, ciśnienia, temperatury)
ablacjatopienie się lodowca w następstwie działania temperatury otoczenia
homotermiawyrównanie się temperatury wody na całej głębokosci zbiornika
rosomierzprzyrząd do pomiaru temperatury, przy której gaz zaczyna się skraplać
SPADEKzmiejszenie się np. temperatury, ciśnienia, cen, liczby zachorowań, frekwencji, napięcia
ebuliometriadział chemii eksperymentalnej zajmujący się badaniami temperatury wrzenia czystych substancji, ich mieszanin i roztworów
relaksacjaustalanie się równowagi chemicznej po uprzednim jej zakłóceniu w wyniku zmiany np. temperatury ciśnienia
ulażnie wypełniona część zbiornika zbiornikowca, przeznaczona na rozszerzenie się ładunku wraz ze wzrostem temperatury