Hasła do definicji:

podszeptywać komuś to, czego zapomniał, czego nie wie