Hasła do definicji:

podgromada ptaków, bez grzebienia kostnego na mostku (np. emu, struś, nandu)