Hasła do definicji:

podejrzany typ

HasłoOkreślenie hasła
drabpodejrzany typ
MĘTpotocznie zawiesina lub... podejrzany typ
niewyraźnypodejrzany
trefnynielegalny, podejrzany
hochsztaplerskipodejrzany, śliski
grząskipodejrzany, mętny
METApodejrzany lokal
typekpodejrzany osobnik
lewytrefny, podejrzany
indywiduumpodejrzany osobnik
TYPpodejrzany osobnik
podejrzanyczłowiek podejrzany
menelpodejrzany osobnik
nieuczciwypółoficjalny, nieprzepisowy, podejrzany
lewynielegalny, podejrzany, mętny
nieczystykręty, podejrzany, pokątny
zdradliwyfałszywy, podejrzany, zwodniczy
aferalnyhochsztaplerski, podejrzany, nielegalny
brunetpodejrzany wieczorową porą
norapodejrzany, brudny lokal
niepewnyniebezpieczny, ryzykowny, podejrzany
kombinatorpodejrzany w interesach
TYPEKpodejrzany osobnik (zdrobn.)
mętnyniebudzący zaufania, podejrzany, niepewny
OSOBNIKpodejrzany, w ciemnej uliczce
niewyraźnypodejrzany, mętny, niepewny, niejasny
lewusmańkut lub podejrzany typek
szemranypot. podejrzany, nieuczciwy, nielegalny
Śliskiprzen. podejrzany, mętny, mętnawy
zakazanypot. nieapetyczny, podejrzany, ciemny
śmierdzącyposp. niebudzący zaufania, podejrzany, mętny
nieciekawypot. niebudzący zaufania, podejrzany, mętny
ciemnyniebudzący zaufania; podejrzany, mętny, mętnawy, śliski, grząski