Hasła do definicji:

podciąć, poodcinać, poucinać

HasłoOkreślenie hasła
popodcinaćpodciąć, poodcinać, poucinać
skrajaćpoodcinać, poucinać
odkroićpoodcinać, poucinać, skroić
poobrzynaćpoodcinać, odciąć, poucinać
ukrajaćpoodcinać, poucinać, ciachnąć
uciąćpodciąć, poucinać, użąć