Hasła do definicji:

podać do wiadomości

HasłoOkreślenie hasła
rozpropagowaćpodać do wiadomości
zasygnalizowaćpodać do wiadomości
rozkrzyczećpodać do wiadomości
oznajmićpodać do wiadomości
zaanonsowaćpodać do wiadomości
rozpowszechnićpodać do wiadomości
zameldowaćpodać do wiadomości
rozprzestrzenićpodać do wiadomości
poinformowaćpodać do wiadomości
upowszechnićpodać do wiadomości
zakomunikowaćpodać do wiadomości
obwieścićpodać do wiadomości
zaawizowaćpodać do wiadomości
otrąbićpodać do wiadomości
rozprzestrzenićpodać do publicznej wiadomości
ogłaszaćpodać do publicznej wiadomości
oznajmićpodać do ogólnej wiadomości
poinformowaćpodać do publicznej wiadomości
zaanonsowaćpodać do ogólnej wiadomości
otrąbićpodać do ogólnej wiadomości
upowszechnićpodać do publicznej wiadomości
wywlecpodać do publicznej wiadomości
rozpropagowaćpodać do ogólnej wiadomości
opublikowaćpodać do publicznej wiadomości
zgłosićpodać do publicznej wiadomości
odkrywaćpodać coś do wiadomości
oznajmićpodać do publicznej wiadomości
zameldowaćpodać do publicznej wiadomości
oznajmiaćpodać coś do wiadomości
zaanonsowaćpodać do publicznej wiadomości
otrąbićpodać do publicznej wiadomości
zasygnalizowaćpodać do publicznej wiadomości
rozkrzyczećpodać do publicznej wiadomości
ogłosićpodać do publicznej wiadomości
rozpropagowaćpodać do publicznej wiadomości
zgłosićpodać do ogólnej wiadomości
zameldowaćpodać do ogólnej wiadomości
zakomunikowaćpodać do publicznej wiadomości
obwieścićpodać do publicznej wiadomości
zasygnalizowaćpodać do ogólnej wiadomości