Hasła do definicji:

podać do publicznej wiadomości

HasłoOkreślenie hasła
ogłaszaćpodać do publicznej wiadomości
upowszechnićpodać do publicznej wiadomości
opublikowaćpodać do publicznej wiadomości
zameldowaćpodać do publicznej wiadomości
zaanonsowaćpodać do publicznej wiadomości
wywlecpodać do publicznej wiadomości
zasygnalizowaćpodać do publicznej wiadomości
rozkrzyczećpodać do publicznej wiadomości
zgłosićpodać do publicznej wiadomości
oznajmićpodać do publicznej wiadomości
rozpropagowaćpodać do publicznej wiadomości
ogłosićpodać do publicznej wiadomości
otrąbićpodać do publicznej wiadomości
zakomunikowaćpodać do publicznej wiadomości
obwieścićpodać do publicznej wiadomości
zaawizowaćpodać do publicznej wiadomości
rozpowszechnićpodać do publicznej wiadomości
rozprzestrzenićpodać do publicznej wiadomości
poinformowaćpodać do publicznej wiadomości
roztrąbićpodać coś do publicznej wiadomości
nagłośnićpodać do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
proklamacjapodanie do publicznej wiadomości
proklamowaćpodawać do publicznej wiadomości
informowaniepodawanie do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
nagłaśniaćpodawać do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
głoszeniepodawanie do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
nagłośniaćpodawać do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
komunikowaćpodawać do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
komunikowaniepodawanie do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
informowaćpodawać do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
anonsowaćpodawać do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
meldowaćzgłaszać, podawać do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
meldowaniezgłaszanie, podawanie do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
laurkaprzesadnie pozytywna opinia o kimś podana do wiadomości publicznej
otrąbićpodać do wiadomości
zasygnalizowaćpodać do wiadomości
rozkrzyczećpodać do wiadomości
zaanonsowaćpodać do wiadomości
oznajmićpodać do wiadomości
rozpowszechnićpodać do wiadomości