Hasła do definicji:

podać do ogólnej wiadomości

HasłoOkreślenie hasła
rozpowszechnićpodać do ogólnej wiadomości
wywlecpodać do ogólnej wiadomości
obwieścićpodać do ogólnej wiadomości
rozprzestrzenićpodać do ogólnej wiadomości
oznajmićpodać do ogólnej wiadomości
poinformowaćpodać do ogólnej wiadomości
upowszechnićpodać do ogólnej wiadomości
otrąbićpodać do ogólnej wiadomości
zaanonsowaćpodać do ogólnej wiadomości
zgłosićpodać do ogólnej wiadomości
rozpropagowaćpodać do ogólnej wiadomości
zameldowaćpodać do ogólnej wiadomości
zasygnalizowaćpodać do ogólnej wiadomości
rozkrzyczećpodać do ogólnej wiadomości
zaawizowaćpodać do ogólnej wiadomości
zakomunikowaćpodać do ogólnej wiadomości
roztrąbićpodać coś do ogólnej wiadomości
nagłośnićpodać do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
okrzykiwaćpodać do ogólnej wiadomości sąd o kimś, oczymś
okrzyknąćpodać do ogólnej wiadomości sąd o kimś, oczymś
komunikatinformacja podana do ogólnej wiadomości
komunikowaniepodawanie do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
informowaćpodawać do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
anonsowaćpodawać do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
informowaniepodawanie do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
nagłaśniaćpodawać do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
głoszeniepodawanie do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
nagłośniaćpodawać do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
komunikowaćpodawać do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
meldowaćzgłaszać, podawać do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
meldowaniezgłaszanie, podawanie do (ogólnej lub publicznej) wiadomości
nekrologzawiadomienie o śmierci podane do ogólnej wiadomości
rozpisaniepodanie informacji,np.o terminie wyborów, do ogólnej wiadomości
upowszechnićpodać do wiadomości
otrąbićpodać do wiadomości
zakomunikowaćpodać do wiadomości
zaawizowaćpodać do wiadomości
obwieścićpodać do wiadomości
rozpropagowaćpodać do wiadomości
zasygnalizowaćpodać do wiadomości