Hasła do definicji:

podać coś w wątpliwość

HasłoOkreślenie hasła
podważyćpodać coś w wątpliwość
niepodważalnytaki, którego nie można podać w wątpliwość
kwestionowaćpodawać coś w wątpliwość
dementowaćprostować, podawać coś w wątpliwość
przeczyćnie zgadzać się, odmawiać komuś racji, podawać coś w wątpliwość
przygotowaćpodać coś w odpowiednim sosie
oznajmićpodać coś do wiadomości
roztrąbićpodać coś do wiadomości
pokazaćpodać coś do obejrzenia
oznajmiaćpodać coś do wiadomości
przedstawićpodać coś do wiadomości
odkrywaćpodać coś do wiadomości
przedstawiaćpodać coś do wiadomości
odkryćpodać coś do wiadomości
przekazaćpodać coś do czyjejś wiadomości
roztrąbićpodać coś do ogólnej wiadomości
TACAna niej można coś podać
roztrąbićpodać coś do publicznej wiadomości
dymisjacoś, do czego można się podać
powtykaćnp. coś do rąk: podać, wetknąć
wetknąćnp. coś do ręki: podsunąć, dać, podać