Hasła do definicji:

podać coś do ogólnej wiadomości