Hasła do definicji:

pociąg do kogoś lub czegoś

HasłoOkreślenie hasła
ciągotypociąg do kogoś lub czegoś
apetytochota na coś, pociąg do czegoś lub kogoś
inklinacjaskłonność, upodobanie do czegoś lub kogoś
przypominaćwykazywać podobieństwo do czegoś lub kogoś
ostrynieprzychylny stosunek do kogoś lub czegoś
akomodacjaprzystosowanie się do kogoś lub czegoś
oswajaćprzyzwyczajać kogoś lub coś do czegoś
obrzydzaćwzbudzić odrazę do kogoś lub czegoś
podchodzićzbliżać się do kogoś lub do czegoś
obrzydzaćzrazić, zniechęcić kogoś do kogoś lub czegoś
czyjśodnoszący sie do kogoś lub czegoś; nie sprecyzowany
predylekcjainaczej szczególne upodobanie do czegoś lub do kogoś
ofiarnośćgotowość do poświęcania się dla kogoś lub czegoś
niepodobnynie wykazujący podobieństwa do kogoś lub do czegoś
podkupićskłonić kogoś do czegoś, jakąś zmianą lub obietnicą
przekonywanieprzezwyciężanie w sobie niechęć do czegoś lub kogoś
podkupywaćskłonić kogoś do czegoś, jakąś zmianą lub obietnicą
podglądurządzenia techniczne do śledzenia, kontrolowania, podglądanie czegoś lub kogoś
obojętnośćpozostawanie obojętnym, nieczułym w stosunku do kogoś lub czegoś
pokrewieństwopot. podobieństwo do kogoś lub czegoś pod jakimś względem
odstępnezapłata za zrzeczenie się praw do czegoś lub kogoś
lgnąćciągnąć do czegoś lub kogoś jak mucha do miodu
przyciągnąćciągnąc przysuwać, przybliżać kogoś coś do siebie lub do czegoś
pozostawićwstrzymać się od działania w stosunku do kogoś lub czegoś
apelowaćzwracać sie z odezwą, odwoływać sie do kogoś lub czegoś
pozostwićwstrzymać się od działania w stosunku do kogoś lub czegoś
naginaniew przen.zmusić kogoś do czegoś lub dostosować coś do czegoś