Hasła do definicji:

plemię Indian północonoamerykańskich

HasłoOkreślenie hasła
Iowaplemię Indian północonoamerykańskich
Zuniplemię Indian
Senekowieplemię Indian północnoamerykańskich
Heiltsukplemię północnoamerykańskich Indian
nuxalkplemię północnoamerykańskich Indian
Kiowaplemię Indian północnoamerykańskich
Pekociplemię północnoamerykańskich Indian
Kriplemię Indian Kanady
Saukowieplemię Indian Ameryki Północnej
Arikaraplemię Indian Ameryki Północnej
Jutowieplemię Indian Ameryki Północnej
Haidowieplemię Indian Ameryki Północnej
SZOSZONIplemię Indian Ameryki Północnej.
Kriplemię Indian z Kanady
Havasupaiplemię Indian Ameryki Północnej
Kriplemię Indian Ameryki Północnej
Kokopaplemię Indian Ameryki Północnej
DAKOTAplemię Indian nazywanych Siuksami
Żeplemię Indian z grupy paleoamerykańskiej
Nawahowienajliczniejsze plemię Indian Ameryki Północnej
Tehuelczepatagońskie plemię Indian Ameryki Południowej
Omahaplemię Indian z Ameryki Północnej
Alabamaplemię Indian z Ameryki Płn.
Pecosplemię Indian w Ameryce Północnej
Dakotastan w USA lub plemię Indian
onaOnasi, plemię Indian z Ziemi Ognistej
Alibamuplemię Indian Ameryki Północnej należące do federacji Krików
PIMAplemię Indian Ameryki Północnej (Arizona - USA oraz Sonora - Meksyk)
Seminoleplemię Indian zamieszkujących stany Florydę oraz Oklahomę w USA
Huroniplemię Indian Ameryki Północnej, w XVI/XVII wieku stworzyli silną federację przeciw Algonkinom