Hasła do definicji:

pismo do sądu

HasłoOkreślenie hasła
pozewpismo do sądu
powództwowniesione do sądu
doprowadzeniewięźnia do sądu
AKTAdo wglądu sądu
cytacjawezwanie do sądu, pozew
WEZWANIAnakazy stawiennictwa do sądu
POWÓDwnosi skargę do sądu
pozywaćwnieść pozew do sądu
akcjadawniej pozew wniesiony do sądu
powódkakobieta wnosząca sprawę do sądu
POWODOWIEosoby wnąszące skargi do sądu
denuncjacjaw staroż. wezwanie do sądu
POZEWwnoszony do sądu przeciwko komuś
WEZWANIEpogotowia ratunkowego lub do sądu
POWÓDZTWOwniesione przez kogoś do sądu
POZWANAprzeciwko niej wniesiono pozew (do sądu)
POWÓDZTWOwniosek do sądu np. o rozwód
POZEWdawniej wezwanie do sądu (na rozprawę sądową)
GLOSAnaukowy komentarz do orzeczenia sądowego (wyroku sądu)
powództwowniosek do sądu o przeprowadzenie procesu cywilnego
oskarżenieskarga wniesiona do sądu przez osobę poszkodowaną
oskarżaćzłożyć na kogoś skargę do sądu, do władz
oskarżyćzłożyć na kogoś skargę do sądu, do władz
rokitermin stawienia się do sądu w dawnej Polsce
apelantodwołuje się od wyroku do sądu wyzszej instancji
POWÓDZTWOzgłoszony do sądu wniosek o przeprowadzenie procesu cywilnego
oskarżyćoddać kogoś pod sąd, podać kogoś do sądu
agnostykwstrzymuje się od sądu co do istnienia Boga
REWIZJAwnoszona do sądu o ponowne rozpatrzenie (zakończonej) sprawy zakończonej wyrokiem
PIWNIKBarbara, minister sprawiedliwości (u Millera do VII.2002), dawniej sędzia warszawskiego Sądu Okręgowego