Hasła do definicji:

pierwszy książę węgierski

HasłoOkreślenie hasła
Arpadpierwszy książę węgierski
gezaGejza (949-997); książę węgierski z dynastii Arpadów
Arpodksiążę węgierski od 889 roku, założyciel dynastii Arpadów
Olegksiążę kijowski, pierwszy
Olegpierwszy książę kijowski
Cuzapierwszy książę zjenoczonej Rumunii
krokpierwszy książę Czechów, ojciec Libuszy
Olegksiążę Nowogrodu i pierwszy książę kijowski
WratysławWratysław II, książę Czech od 1061, pierwszy król czeski od 1085
BorzywojI, z dyn. Przemyślidów, 852-889, pierwszy hist. książę czeski, mąż św. Ludmiły