Hasła do definicji:

pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7

HasłoOkreślenie hasła
azotpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7
Cezpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 55
itrpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 39
jodpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 53
rodpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 45
indpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 49
hafnpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 72
kiurpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 96
Haspierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 108
fermpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 100
borpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 5
Plutonpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 94
tulpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 69
cynapierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 50
niobpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 41
franspierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 87
neonpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 10
Uranpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 92
kobaltpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 27
torpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 90
tlenpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8
galpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 31
talpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 81
brompierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 35
sódpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 11
barpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 56
cerpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 58
erbpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 68
Renpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 75
fluorpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 9
Helpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 2
litpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 3
osmpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 76
radpierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 88
RoentgenRg, pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 111
Uranpromieniotwórczy pierwiastek chemiczny, o liczbie atomowej 92
darmsztadtpromieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 110
HasHs, promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 108
protaktynPa, promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 91
Mendelewmd, promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 101