Hasła do definicji:

pieniężny - koszt

HasłoOkreślenie hasła
nakładpieniężny - koszt
kapitałowyfinansowy, pieniężny
cenaekwiwalent pieniężny
AKONTO(pieniężny) zadatek
boryszpodarek pieniężny
zyskwpływ pieniężny
EKWIWALENTrównoważnik pieniężny
kosztnakład pieniężny
asygnatapapierowy znak pieniężny
materialnyfinansowy, pieniężny, gospodarczy
bakszyszpodarek pieniężny, jałmużna
sumptprzestarzale nakład pieniężny
jałmużnabakszysz, podarek pieniężny
finansowypieniężny, kapitałowy, kredytowy
subwencjazasiłek pieniężny, zapomoga
kosztokreślony nakład pieniężny
kosztodpłatność, taksa, nakład pieniężny
czekpisemny przekaz pieniężny do banku
bonpapierowy znak pieniężny z zastrzeżonym terminem ważności
napiwekdatek pieniężny wręczany zwyczajowo za usługę kelnerom, posłańcom
bimetalizmsystem pieniężny, w którym prawnym środkiem płatniczym są dwa metale: złoto i srebro