Hasła do definicji:

pieśń religijna

HasłoOkreślenie hasła
motetpieśń religijna
psalmpieśń religijna
psalmuroczysta pieśń religijna
Laudareligijna pieśń pochwalna
laisśredniowieczna pieśń religijna
BOGURODZICAnajstarsza polska pieśń religijna
KANTYKAkantyk, religijna pieśń podobna do psalmu; hymn
PSALMpieśń religijna (dziękczynna, błagalna lub pokutna) ze Starego Testamentu