Hasła do definicji:

pieśń pochwalna

HasłoOkreślenie hasła
Laudapieśń pochwalna
peanpieśń pochwalna
odapieśń pochwalna
peanuroczysta pieśń pochwalna
Laudareligijna pieśń pochwalna
dytyrambhymn, pieśń pochwalna
peanpieśń uroczysta, pochwalna, zwycięska
hymnwzniosła, patetyczna pieśń pochwalna
hymnpieśń pochwalna; u nas mazurek
epinikionuroczystość na cześć zwycięzcy, pieśń pochwalna
dytyrambpieśń pochwalna, wzniosła lub tragiczna, rodzaj ody
peanw poezji greckiej, pieśń pochwalna ku czci Apollina
DYTYRAMBpierwotnie: hymn ku czci Dionizosa, później: pieśń pochwalna w podniosłym tonie.