Hasła do definicji:

piaszczysty wał

HasłoOkreślenie hasła
lidopiaszczysty wał
mierzejapiaszczysty, przybrzeżny wał
lidopiaszczysty wał morski
naspawał piaszczysty wzdłuż rzeki
lidopiaszczysty wał tworzący zatokę
wydmapiaszczysty wzgórek
WYDMAnadmorski piaszczysty wzgórek
gruntkamienisty, piaszczysty lub podmokły
kosadługi i wąski piaszczysty półwysep