Hasła do definicji:

piąty przypadek deklinacji polskiej

HasłoOkreślenie hasła
narzędnikpiąty przypadek deklinacji polskiej
WOŁACZpiąty (lub siódmy) przypadek deklinacji polskiej
BIERNIKczwarty przypadek deklinacji polskiej
miejscownikszósty przypadek w deklinacji polskiej
DOPEŁNIACZdrugi przypadek w deklinacji polskiej, odpowiada na pytanie kogo? czego?
biernikczwarty przypadek deklinacji polskiej pełniący funkcję gramatyczną dopełnienia bliższego, odpowiadający na pytania: kogo? co?
biernikprzypadek deklinacji
narzędnikprzypadek deklinacji
wołaczprzypadek deklinacji
CELOWNIKtrzeci przypadek deklinacji
wołaczkrzykliwy przypadek deklinacji
ablatiwusprzypadek deklinacji łacińskiej
mianownikpierwszy przypadek w deklinacji odpowiadający na pytanie: kto?
ablativusprzypadek deklinacji łacińskiej, znany też w innych językach, odpowiada w przybliżeniu polskiemu narzędnikowi, częściowo miejscownikowi